11. sept 2018

Jo Boaler: How you can be good at math, and other surprising facts about learning

How you can be good at math, and other surprising facts about learning 
Jo Boaler 
TEDxStanford

 

13. apr 2018

Kas kuulata ülesannete lahendamise ajal muusikat või mitte?

Rapla Ühisgümnaasiumist õpilane 
Patrik Sebastian Unt 
tahtis teada vastust sellele küsimusele.

Ta koostas testi, mida lahendati kolm korda, kusjuures iga kord erinevalt – 
popmuusikaga, klassikalise muusikaga ja vaikuses

Lahendatud ülesannete hulkade ja õigete vastuste hulkade võrdlused on tema uurimistöös nimega
"Muusikakuulamise mõju kognitiivsele võimekusele 
Rapla Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiõpilaste seas".

Leiad selle siit.

1. veebr 2018

Tähtavaldiste koostamine

Riina Korteli koostatud mäng: